Welke Bitcoin wallet is het interessantst om te gebruiken?

Eén van de eerste zaken waar je aandacht aan zal willen besteden indien je Bitcoin wil kopen is natuurlijk het aanmaken van een bepaalde Bitcoin wallet. Het betreft hier eigenlijk een digitale portefeuille waarin je jouw BTC-tokens gaat opslaan. Voor wat deze portefeuilles betreft geldt dat er een keuze kan worden gemaakt uit verschillende mogelijkheden.

We maken op dit vlak onder meer een onderscheid tussen een hot en een cold wallet. Per type wallet bestaan er overigens ook nog eens meerdere opties. Op deze pagina gaan we je vertellen welke verschillende Bitcoin wallets er allemaal bestaan en welke nu precies voor jou het interessantst kan zijn. 

Het verschil tussen een hot en een cold storage Bitcoin wallet

Laat ons in eerste instantie even het verschil uitleggen tussen een cold en een hot storage Bitcoin wallet. Voor een cold wallet geldt dat ze wordt aanzien als de meest interessante keuze voor lange termijn investeerders. Dat is het gevolg van het feit dat ze niet is verbonden met het internet. Verschillende risico’s kunnen daardoor het hoofd worden geboden. Het gaat hierbij concreet om: 

  1. Een mogelijke hack waardoor je cryptovaluta’s verloren gaan; 
  2. Eventuele financiële problemen waar de houder van je private keys mee te maken krijgt.

Op het ogenblik dat je gebruik maakt van een cold wallet betekent dit dat je ook altijd zelf de houder bent van je private key. Mocht er dus met andere woorden ooit wat gebeuren, dan heb je eigenlijk altijd de mogelijkheid om je cryptocurrencies terug te claimen. Dat wil in de praktijk wel eens een probleem zijn indien er gebruik wordt gemaakt van een hot Bitcoin wallet. 

Wat maakt een hot Bitcoin wallet potentieel zo gevaarlijk?

De bovenstaande risico’s die we hebben aangehaald waar het gebruik van een cold Bitcoin wallet eigenlijk een oplossing voor biedt zijn meteen ook de belangrijkste nadelen van een hot wallet. De risico’s waar je bij dit type van Bitcoin wallet mee wordt geconfronteerd kunnen we eigenlijk indelen in twee verschillende categorieën. Het gaat hierbij concreet om de volgende: 

  1. De risico’s als gevolg van een (constante) verbinding met het internet; 
  2. De risico’s als gevolg van het feit dat je niet zelf houder bent van je private keys.

Het eerste aspect van een hot Bitcoin wallet zorgt er voor dat je holdings eigenlijk altijd ten prooi kunnen vallen aan hackers. Op het ogenblik dat een exchange of een online wallet wordt gehackt kan dat onmiddellijk resulteren in een verlies van al je Bitcoin. Dit is dus meteen reeds een significant risico waar je graag rekening mee zal willen houden. Dat is echter nog zeker niet alles. 

Een ander risico waar je mee geconfronteerd kan worden bij het gebruik van een hot Bitcoin wallet heeft te maken met het feit dat je niet zelf de houder bent van je private keys. Binnen de cryptowereld geldt eigenlijk een zeer belangrijk gezegde, namelijk “not your key, not your crypto”. Dit is het gevolg van het feit dat een eventueel faillissement van de partij achter de hot wallet er zomaar voor kan zorgen dat je niet meer bij jouw Bitcoin kan komen. Wil je dus met andere woorden het zekere voor het onzekere nemen? Dan kies je altijd voor een vorm van cold storage. 

Wat is de beste Bitcoin wallet om gebruik van te maken?

Ondertussen heb je een goed beeld gekregen van de voor- en nadelen die zijn verbonden aan hot en cold Bitcoin wallets. Laat ons nu even kijken naar de verschillende soorten van wallets die er bestaan. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen onder meer de volgende mogelijkheden:

  • Hardware wallets; 
  • Paper wallets; 
  • Software wallets;
  • Online wallets.

De eerste drie horen in principe allemaal thuis onder de categorie van de cold Bitcoin wallets. Voor de laatste geldt uiteraard dat ze een hot wallet is. Gelet op de nadelen die zijn verbonden aan een online Bitcoin wallet stellen veel mensen zich de vraag waarom dan niet gewoon iedereen er voor kiest om bijvoorbeeld zijn of haar holdings weg te zetten op een cold wallet. Dat is een terechte vraag, maar er valt een vrij eenvoudig antwoord op te geven.

Een belangrijke vraag die je, je moet stellen is wat jouw doel is met Bitcoin. Ga je investeren voor de korte of toch eerder voor de lange termijn? Indien je actief wil gaan handelen met Bitcoin is het laatste wat je wil dat je, je BTC-tokens niet vlot beschikbaar hebt.

Het wegzetten van je holdings op bijvoorbeeld een hardware wallet is zeer veilig en erg interessant voor lange termijn investeerders, maar als trader heb je er eigenlijk niets aan. Sterker nog, het constant heen en weer versturen van je Bitcoin zou je eigenlijk alleen maar extra (transactie)kosten opleveren. Hou dus altijd rekening met wat je precies met je Bitcoin wil gaan doen en kies in functie daarvan de voor jou beste Bitcoin wallet.