VeChain (VET) een interessante investering?

Voor menig aantal blockchainprojecten geldt dat ze op de markt worden gelanceerd zonder dat er daadwerkelijk een usecase voor bestaat. Dat geldt niet voor Vechain. Het team achter dit project heeft dan ook grondig onderzocht welk probleem ze mogelijks met behulp van blockchaintechnologie konden tackelen. Het duurde niet lang voordat de focus daarbij kwam te liggen op het opsporen van namaakartikelen (de oprichter werkte voor Louis Vuitton China, en had daar vaak genoeg mee te maken). Door het toepassen van verschillende technieken is het mogelijk om meer dan ooit in het verleden aan te kunnen tonen dat een bepaald artikel daadwerkelijk echt is.

Zou jij ook graag meer te weten willen komen over Vechain en waarom het als een potentieel interessante investering wordt bestempeld? Lees dan vooral snel verder! 

Welk probleem wil Vechain precies oplossen?

Verschillende van ’s werelds grootste merken hebben door de jaren heen aangegeven dat hun financiële situatie sterk negatief wordt beïnvloed door het bestaan van allerlei nepartikelen. Deze nepartikelen brengen eigenlijk verschillende nadelen met zich mee, namelijk:

  1. Het bestaan ervan zorgt ervoor dat grote merken veel geld verliezen; 
  2. Namaakartikelen kunnen de reputatie van een bedrijf ernstige schade toebrengen; 

Bovenstaande twee punten zijn belangrijke nadelen waar verschillende van ’s werelds grootste bedrijven mee worden geconfronteerd. We kunnen bovendien vaststellen dat het hierbij gaat om bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren.

Zowel kledingmerken als automerken ondervonden in het verleden ernstige problemen die het gevolg waren van het bestaan van nepartikelen. Vechain wil daar nu voor eens en altijd komaf mee maken door toepassing van haar blockchaintechnologie. 

Een verbetering van de logistiek 

Op moment van schrijven kunnen we vaststellen dat onder meer het grote automerk BMW ervoor heeft gekozen om gebruik te gaan maken van de Vechain technologie. Dit eigenlijk omwille van meerdere redenen. Het is namelijk zo dat Vechain niet alleen het opsporen van valse artikelen mogelijk maakt. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat ze een meerwaarde weet te realiseren op logistiek vlak.

Het logistieke proces staat erom bekend vaak zeer ingewikkeld te zijn en bovendien te bestaan uit verschillende, losse systemen. Verder is het ook nog eens zo dat deze systemen per bedrijf kunnen verschillen. Het gevolg hiervan is dat het lastig wordt om artikelen te kunnen volgen in de zogenaamde supply chain. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die worden aangeboden door Vechain kan ook op dit vlak een belangrijke meerwaarde worden gerealiseerd. 

Welke technieken worden door Vechain ondersteund?

Een zeer belangrijk voordeel dat kan worden toegeschreven aan het systeem van Vechain heeft te maken met het feit dat ze ondersteuning biedt voor verschillende technieken. Dit zorgt ervoor dat bedrijven die gebruik willen maken van de Vechain mogelijkheden zelf min of meer kunnen aangeven welke techniek door hen wordt geprefereerd. De technieken die worden ondersteund zijn:

  • RFID tags;
  • NFC chips;
  • QR-codes;

Door gebruik te maken van één of meerdere van deze verschillende technieken wordt het mogelijk gemaakt om bedrijven uit menig aantal verschillende sectoren van dienst te zijn. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om door het inzetten van één van deze technieken niet alleen een controle uit te voeren voor wat de echtheid van het product in kwestie betreft. Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook worden getoetst of de kwaliteit van het artikel in kwestie wel voldoende is of niet. Het spreekt voor zich dat er op deze manier een belangrijke meerwaarde kan worden gecreëerd. 

Zijn er ook nadelen om rekening mee te houden?

Tot dusver is gebleken dat Vechain een potentieel zeer sterk en interessant blockchainproject kan zijn dat heel wat verschillende bedrijven belangrijke voordelen kan opleveren. Dit gezegd hebbende is het zo dat er aan elke investering ook bepaalde risico’s verbonden zijn. Dat is voor Vechain niet anders. Indien je gaat investeren in dit project moet je dan ook rekening houden met: 

  1. Het feit dat Vechain zich in het bijzonder focust op één bepaald marktsegment; 
  2. Het feit dat de Chinese overheid invloed uitoefent op het project; 

De Chinese overheid staat erom bekend vaak flink gekant te zijn tegen cryptocurrencies. Dit in het bijzonder omwille van hun gedecentraliseerde eigenschappen. Chinese projecten zoals bijvoorbeeld Vechain kunnen echter veelal wel rekenen op goedkeuring. Sterker nog, vaak is het zo dat de Chinese overheid ze (financieel) ondersteunt in ruil voor een bepaald belang in het project. Dat lijkt interessant te zijn, maar het zorgt vooral voor inmenging van één van ’s werelds meest besproken en controversiële overheden. Koersmanipulatie loert omwille van die reden dan ook vaak om de hoek. 

Conclusie; hoe interessant is investeren in Vechain nu echt?

Voor heel wat blockchainprojecten geldt dat ze over het potentieel beschikken om uit te groeien tot een waardevol systeem met een solide usecase. Voor Vechain geldt dat dit geen toekomstmuziek meer is. Op moment van schrijven (2021) beschikt ze dan ook reeds over een perfect werkend systeem waar enkele van ’s werelds grootste bedrijven reeds met plezier en bovendien ook met succes gebruik van maken. Investeren in de VET-token van Vechain zou dan ook potentieel interessant kunnen zijn om te overwegen. Let wel, cryptocurrencies zijn en blijven uiteraard behoorlijk volatiel (zo is de VeChain koers al vaak hard gestegen en gedaald). Er zijn dan ook altijd risico verbonden aan investeren in crypto waar je rekening mee zal willen houden.

Plaats een reactie