Investeren in memecoins, is het ooit echt een goed idee?

De absolute nummer één regel voor mensen die gaan investeren, zeker in crypto, geldt dat ze er goed aan doen om hun geld te stoppen in een project dat reeds over een bepaalde user case beschikt. Voor menig aantal projecten die op de markt worden losgelaten geldt dat ze vooral toekomstmuziek verkopen… alleen duren die mooie liedjes vaak nooit echt lang.

In het bijzonder voor memecoins geldt dat ze doorgaans op niets anders zijn gebaseerd dan gebakken lucht. Toch blijken ze vaak ongelofelijk populair. Eén van de bekendste memecoins, namelijk ‘Dogecoin’ draait reeds heel wat jaren mee binnen de cryptomarkt en heeft al menig aantal mensen behoorlijk rijk gemaakt.

Is investeren in memecoins echter wel een goed idee en weegt het potentiële rendement wel echt op tegen de enorme risico’s die ermee gepaard gaan? Je ontdekt er meer over hieronder! 

Wat zijn memecoins?

Twee belangrijke factoren zijn in de praktijk bepalend voor het potentieel waar een bepaalde cryptocurrency over beschikt. In eerste instantie is er de use case zoals reeds in de inleiding van deze pagina aangehaald. Daarbij moeten er zich een aantal vragen worden gesteld, namelijk:

  1. Is de usecase die voorop wordt gesteld wel realiseerbaar? 
  2. Kan de usecase daadwerkelijk meteen gepraktiseerd worden? 
  3. Lost het project een significant probleem op dat andere partijen niet kunnen oplossen?

Wanneer er op alle drie de bovenstaande vragen ja kan worden geantwoord kan het cryptoproject een groene vlag krijgen. Naarmate er vaker nee moet worden geantwoord wordt die vlag oranje of zelfs donkerrood.

Voor memecoins geldt dat ze in principe over geen enkele usecase beschikken. Ze zijn dan ook louter en alleen op de markt gebracht met als doel om er een bepaalde community rond te realiseren. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat memecoins in de praktijk daadwerkelijk voor bepaalde doeleinden kunnen worden ingezet. Zo staat Dogecoin er bijvoorbeeld om bekend veelvuldig ingezet te worden als digitale tipping valuta. 

Waarin schuilt het belangrijkste risico van memecoins?

De tweede belangrijke factor die bepalend is voor het potentieel van een cryptovaluta heeft betrekking tot de adoptie waar de munt op kan rekenen. Zelfs zonder echte usecase is een coin als Dogecoin erin geslaagd om gigantisch veel mensen te overtuigen om erin te investeren. Het koersverloop van onder meer Dogecoin heeft bovendien ook aangetoond dat er op deze manier een ongelofelijk stevig rendement kan worden gerealiseerd. De kracht van een community mag namelijk niet worden onderschat. Toch schuilt hier ook meteen het grootste risico in. 

Van mensen is bekend dat ze vrij snel hun interesse kunnen verliezen. Op het ogenblik dat je gaat investeren in een cryptovaluta zonder echte usecase ben je echter volledig afhankelijk van die interesse. Gaat de interesse onderuit, bijvoorbeeld omdat mensen hun funds uit Dogecoin in een andere cryptomunt willen stoppen? Dan kan dat in één klap de koers een absolute mokerslag toedienen waar ze mogelijks niet snel meer van zal recupereren. Dit is een uitermate belangrijk risico waar je in de praktijk echt altijd rekening mee zal willen houden!

Stimulering om tokens vast te houden

Verschillende memecoins trachten op andere manieren mensen te overtuigen om hun tokens (langer) vast te houden. Een mooi voorbeeld van een dergelijke coin is SafeMoon. Voor het merendeel van de mensen die bekend zijn met de cryptomarkt geldt dat ze ook wel min of meer weten wat staking is. In ruil voor het vastzetten van de tokens in het netwerk kan er worden gerekend op een bepaalde vergoeding. Deze vergoeding wordt op periodieke basis uitgekeerd door het project waardoor ze een beetje doet denken aan het principe van dividenden van aandelen. Deze vorm van passief inkomen wordt door veel investeerders als zeer interessant bestempeld. Voor de memecoin SafeMoon geldt dat ze die populariteit heeft aangegrepen, alleen gaat ze een stap verder. 

Voor elke transactie die binnen het netwerk van SafeMoon wordt uitgevoerd geldt dat er een belasting op wordt geheven van 10 procent. Vervolgens worden deze inkomsten verdeeld onder de verschillende houders van SafeMoon. Wat je hiervoor moet doen? Helemaal niets. De vergoeding die je ontvangt wordt namelijk altijd uitgekeerd, ook al heb je er niet voor gekozen om de tokens te staken. Elke houder van SafeMoon ontvangt dus een passief inkomen over zijn of haar investering. Het lijkt een prachtig systeem, maar het heeft er wel voor gezorgd dat er in de praktijk vaak naar deze memecoin wordt verwezen als zijnde een ponzi. 

Conclusie; moet je nu wel of niet investeren in memecoins?

Investeren in memecoins is ongelofelijk risicovol. Sowieso geldt voor elke investering die je doet in de cryptomarkt dat er significante risico’s aan verbonden zijn. Echter kan je die risico’s beperken door bijvoorbeeld te kiezen voor vrij standvastige projecten zoals bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum.

Memecoins hebben nooit een echte usecase en kunnen even snel weer verdwijnen als ze gekomen zijn. Dit gezegd hebbende kan je er op de korte termijn soms wel mooie rendementen mee behalen.

Plaats een reactie